נתונים עדכניים 2021

כ-33,500 מבקשי מקלט ואנשים ללא מעמד אזרחי נוספים חיים בתל-אביב-יפו.

כ-7,000 ילדי מבקשי מקלט וילדים אחרים ללא מעמד אזרחי.

כ-3,300 מהם ילדים בגיל הרך.

מבקשי המקלט מוגנים על ידי המדינה בהגנה קבוצתית מגירוש בשל העובדה שאין להם אפשרות לחזור למדינות המוצא, לאור סכנה לחייהם.

מבקשי המקלט סובלים ממיעוט שירותים, מענים וזכויות ומאי-ודאות לגבי עתידם. 

מרביתם חיים בעוני קשה,  בסביבה חברתית עוינת והם לרוב ברחו ממדינות המוצא בנסיבות קשות וטראומטיות. 

מאפייני קהילת מבקשי המקלט

 

 • חוסר במערכות תמיכה כלכליות ומשפחתיות.

 • עוני קיצוני והיעדר קצבאות.

 • מיעוט שירותים, מענים וזכויות.

 • אי וודאות לגבי עתידם.

 • פערים תרבותיים ושפתיים.

 • חיים באקלים חברתי עוין.

 • נסיבות חיים טראומטיות וחשיפה מתמשכת למצבים של מתח נפשי.

השלכות על הילדים

 • נוכחות הורית מועטה, בשל החובה לעבוד שעות רבות.

 • שהייה במשך שעות ארוכות במסגרות לא הולמות לגיל הרך.

 • שוטטות רבה בסביבה לא בטוחה.

 • חוסר בטחון תזונתי.

 • חסכים ופערים התפתחותיים, לימודיים ורגשיים.